8 câu trắc nghiệm luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt có đáp án

  • 2092 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3Fe3O4. Hóa chất này là:

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận