Bài tập Đại cương về kim loại có giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 6668 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án C

Ghi nhớ: Phương pháp để điều chế các kim loại kiềm, kiềm thổ, Al,  là điện phân nóng chảy muối halogen hoặc oxit của chúng.


Câu 5:

Cho dãy các kim loại sau: Al, Cu, Au, Fe. Kim loại có tính dẻo nhất trong dãy trên là

Xem đáp án

Đáp án C

Độ dẻo của các kim loại giảm dần theo thứu tự: Au > Cu > Al > Fe


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận