Bài tập đốt cháy amin có đáp án

  • 1857 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đốt cháy 1 amin A thu được  thì amin đó là

Xem đáp án

Đốt cháy 1 amin A thu được nH2OnCO2= 1,5namin thì amin đó là amin no, đơn chức, mạch hở

 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta thu được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là

Xem đáp án

Amin X no, mạch hở có CTPT dạng CnH2n+2+kNk (k là số chức amin)

Bảo toàn nguyên tố ta có:

→ y = x + a + z hay a = y – x – z

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, mạch hở, đơn chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 và 9,9 gam H2O. CTPT của X là

Xem đáp án

lập tỉ lệ nc : nH

Theo giả thiết ta có

nC=nCO2=  8,9622,4=0,4mol; nH=2.nH2O =2. 9,918=1,1mol

nC : nH = 0,4 : 1,1 = 4 : 11

Dựa vào đáp án → CTPT của amin là C4H11N

ĐÁP ÁN B


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức mạch hở bằng O2 thu được 4,48 lít CO2 đktc và 1,12 lít N2. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

X có CTPT là CnH2n+3N

CnH2n+3N + O2  nCO2 + ½ N2

Ta có nX = 2nN2 = 0,05.2 = 0,1mol

nCO2 = n. nX = n . 0,1 = 0,2  n = 2 X là C2H7N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở, thu được 0,2 mol CO2 và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Vì X là amin đơn chức nên nX = 2.nN2  = 2 × 0,5 = 0,1 mol

X là amin no đơn chức mạch hở nên X có CTPT là CnH2n+3N: 0,1 mol

n = nCO2namin = 0,20,1 = 2  X là C2H7N

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận