Bài tập lý thuyết về protein có đáp án

  • 489 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Protein nào sau đây có trong lòng trắng trứng ?

Xem đáp án

Protein có trong lòng trắng trứng là anbumin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Dung dịch albumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây

Xem đáp án

Dung dịch albumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch HCl.

Vì albumin là chuỗi polipeptit nên có tính chất như peptit: thủy phân trong môi trường axit → axit amin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Lòng trắng trứng là chất dịch không màu hoặc màu trắng ngà bên trong một quả trứng (trứng gà, trứng vịt). Lòng trắng trứng là nguồn thực phẩm giàu protein, bị đông tụ khi đun nóng hoặc tác dụng với axit, bazơ và một số muối. Lòng trắng trứng chứa loại protein nào sau đây?

Xem đáp án

Abumin là protein có trong lòng trắng trứng

Hemoglobin là protein có trong máu

Fibroin là protein có trong tơ tằm

Plasma là trạng thái thứ của vật chất, không phải protein

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Dung dịch albumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây

Xem đáp án

Dung dịch albumin của long trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch HCl

Vì albumin là protein nên có khả năng thủy phân trong môi trường axit → axit amin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong các chất sau, chất nào tan được trong nước ?

Xem đáp án

Protein tan được trong nước, tạo thành dung dịch keo là anbumin

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận