Bài tập Thủy phân Este cực hay, có lời giải chi tiết (P2)

  • 695 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là

Xem đáp án

Đáp án A

neste = nNaOH = 0,15 mol

Meste trung bình = = 64,6.
=> Có 1 este là HCOOCH3 (M = 60).

Mặt khác sau phản ứng thu được một muối duy nhất và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. este còn lại là HCOOCH2CH3.


Câu 4:

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án  D

Este E C4H8O2 có dạng RCOOR'.

Để từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất thì E có dạng CH3COOC2H5.

Các phương trình:

CH3COOC2H5 + H2O
CH3COOH (Y) +C2H5OH(X).

C2H5OH (X) + O2
CH3COOH (Y) + H2O.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận