Bài tập vật liệu có đáp án

  • 1821 lượt thi

  • 72 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì cao su buna là cao su (không phải chất dẻo) C và D sai vì poli(etylenterephtalat) và poli(phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là teflon


Câu 3:

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là

Xem đáp án

Đáp án C

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là PVC (xem lại lí thuyết vật liệu polime)


Câu 5:

Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm

Xem đáp án

Đáp án A

Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận