Bài tập vật liệu có đáp án

  • 474 lượt thi

  • 72 câu hỏi

  • 100 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì cao su buna là cao su (không phải chất dẻo) C và D sai vì poli(etylenterephtalat) và poli(phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Chất dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là teflon


Câu 3:

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là

Xem đáp án

Đáp án C

Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là PVC (xem lại lí thuyết vật liệu polime)


Câu 5:

Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm

Xem đáp án

Đáp án A

Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận