Bài tập về Sắt và hợp chất cực hay có lời giải (P1)

  • 1459 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Ngâm một miếng sắt kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tính chất vật lí nào dưới đây không phải là tính chất của Fe kim loại?

Xem đáp án

 

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận