Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lí mới nhất (Đề 1)

  • 7536 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Động lượng được tính bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Đơn vị của động lượng p là

kg.m/s = N.s


Câu 3:

Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường

Xem đáp án

Đáp án C

Trong các môi trường thì tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong chân không là lớn nhất (c = 3.108 (m/s))


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận