HỆ THỐNG BÀI TẬP AMIN, MUỐI AMONI, AMINO AXIT, PEPTIT Ở CẤP ĐỘ VẬN DỤNG CAO (P1)

  • 719 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận