Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Vật Lí (Đề 3)

  • 273 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biết khối lượng của hạt nhân U92234  là 233,9904 u, khối lượng của hạt prôtôn và nơtrôn lần lượt là mp = 1,0073 u và mn = l,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân U92234  bằng

Xem đáp án

Δm=92mp+142mnmU=92.1,0073+142.1,0087233,9904=1,9166u

Chọn B


Câu 2:

Hạt nhân U92238 có cấu tạo gồm

Xem đáp án

N=AZ=23892=146. Chọn C


Câu 4:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Sóng điện từ truyền được trong chân không. Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận