Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Vật Lí (Đề 6)

  • 210 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Xem đáp án

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì tần số không đổi. Chọn C


Câu 2:

Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau. Chọn B


Câu 3:

Khi bị đốt nóng, các hạt mang điện tự do trong không khí:

Xem đáp án

Khi bị đốt nóng, các hạt mang điện tự do trong không khí: là electron, ion dương và ion âm. Chọn A


Câu 4:

Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc dao động riêng của mạch xác định bởi

Xem đáp án

Tần số góc dao động riêng của mạch xác định bởi ω=1LC.  Chọn A


Câu 5:

Đặt điện áp u=U0cosωt  ω  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω<1LC  thì

Xem đáp án

Khi ω<1LC  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.U=UR2+ULUC2>UR . Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận