Top 10 đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lí mới nhất năm 2021 có đáp án (Đề 21)

  • 6909 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + π2) và có cơ năng là W. Thế năng của vật tại thời điểm t là

Xem đáp án

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.


Câu 3:

Sóng tại nguồn O có phương trình, lan truyền với tốc độ v, bước sóng là λ. Biểu thức nào sau đây không phải là phương trình sóng tại điểm M ở cách O đoạn x.

Xem đáp án

Phương trình sóng tại điểm M ở cách O đoạn x có dạng:
uM=Acos2πft-2πxλ


Câu 4:

Đặt điện áp u = U0cos(ωut + φu) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ điện nối tiếp với điện trở thì biểu thức dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωit + φi). Chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Đáp án D
Mạch chỉ có tụ điện và điện trở nên mạch có tính dung kháng u chậm pha hơn i.
0 < φi-φu<π2


Câu 5:

Một hành khách đi về phía cửa vào nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thì thấy hai tấm cửa kính đang khép lại. Nhưng khi anh ta lại gần thì lạ thay (!), hai tấm cửa kính tự động tách xa nhau, khi anh ta đi vào trong nhà ga thì hai tấm cửa kính lại khép lại như cũ. Thiết bị đóng mở cửa nhà ga ở đây đang hoạt động dựa trên hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án A
Khi người lại gần cửa kính thì bức xạ hồng ngoại phát ra từ cơ thể người làm cảm biến bán dẫn gắn ở cửa kính, cảm biến này hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận