Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 có đáp án (Đề 5)

  • 7041 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây sai?

 

Xem đáp án

Đáp án D

Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc.


Câu 4:

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của nhôm?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhôm nhẹ dễ bị ăn mòn


Câu 5:

Có thể đựng axit nào sau đây trong bình sắt?

Xem đáp án

Đáp án C

HNO3 đặc nguội không tác dụng với sắt nên có thể đựng trong bình sắt.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận