Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 có đáp án (Đề 2)

  • 7046 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Để bảo quản kim loại kiềm người ta dùng

Xem đáp án

Đáp án C

Dầu hỏa không tác dụng với kim loại kiềm, nhẹ hơn kim loại kiềm, không giữ nước, nên ngăn cản phản ứng của kim loại kiềm với nước.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận