Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 13 (có đáp án): Dòng điện trong kim loại – Phương pháp giải bài tập

  • 4578 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hạt tải điện trong kim loại là:

Xem đáp án

Lời giải:

Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lời giải:

A- sai vì khi đặt vào hia đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì electron tự do sẽ chuyển động theo dòng

B- sai vì tất cả các electron tự do trong kim loại sẽ chuyển động ngược chiều điện trường

C- đúng

D - sai vì chỉ có các electrong tự do trong kim loại mới chuyển động theo dòng ngược chiều điện trường

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Lời giải:

A, B, D - đúng

C - sai vì hạt tải điện trong kim loại là electron tự do

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Kim loại dẫn điện tốt vì: 

Xem đáp án

Lời giải:

Kim loại ở thể rắn có cấu trúc tinh thể.

Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Biểu thức xác định điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ là?

Xem đáp án

Lời giải:

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ được xác định bằng biểu thức:

ρ=ρ01+αtt0

Đáp án cần chọn là: C


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thực Lê Huy

L

1 năm trước

Lê Khánh

3

1 năm trước

32. Trương Thị Hồng Thắm

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận