Trắc nghiệm Điện năng. Công suất điện có đáp án (Nhận biết)

  • 2614 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính công của nguồn sản ra trong 5 phút?

Xem đáp án

Ta có cường độ dòng điện I=0,6A (Tính được ở các câu trên)

Công của nguồn điện sản ra trong 5 phút: A=EIt=6.0,6.5.60=1080J

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trong trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên. Biết giá tiền điện là 700đ/kWh.

Xem đáp án

+ Điện năng tiêu thụ khi dùng đèn ống: W1=P1.5.30=6kWh

+ Điện năng tiêu thụ khi dùng đèn dây tóc: W2=P2.5.30=15kWh

⇒ Tiền điện giảm được: (W2  W1).700 đ/kWh=6300đ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong r=2Ω, mạch ngoài có điện trở R. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4W?

Xem đáp án

Công suất tiêu thụ mạch ngoài: P=R.I2=R.E2R+r2 khi P=4W thì

4=R.62R+22R=1ΩR=4Ω

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trang Nguyễn

K

9 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận