Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 36 (có đáp án): Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

  • 1791 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Cho 32 gam hỗn hợp MgO,Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Oxit + H2SO4→ Muối + H2O

           0,6 mol                 0,6 mol

BTKL: 32+ 0,6.98=mmuối + 0,6.18

mmuối =80 gam


Câu 4:

Hợp kim của Cu-Ni (25%Ni) được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận