Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Ăn mòn kim loại

  • 458 lượt thi

  • 76 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do

Xem đáp án

Đáp án A

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của môi trường xung quanh.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúngPhát biểu nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Đáp án D

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của môi trường xung quanh


Câu 3:

Cho viên bi sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl, theo thời gian sắt sẽ bị ăn mòn

Xem đáp án

Đáp án B

Cho viên bi vào ống đựng dung dịch HCl theo thời gian sắt sẽ bị ăn mòn chậm dần do nồng độ của HCl giảm dần


Câu 4:

Một vật làm bằng sắt tráng thiếc (sắt tây), trên bề mặt vết sây sát tới lớp sắt. Khi vật này tiếp xúc với không khí ẩm thì

Xem đáp án

Đáp án A

Khi gắn tấm sắt và thiếc (Sn) tức là ta tạo ra 1 pin điện Fe-Sn trong đó Fe và Sn là 2 điện cực. Trong pin điện hóa, kim loại mạnh hơn sẽ bị ăn mòn (bị oxi hóa) trước.

=> Fe sẽ bị oxi hóa


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận