Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lý thuyết về crom và hợp chất của crom (P2)

  • 711 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các ứng dụng sau:

 a, Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ bảo vệ thép.

 b, Crom là kim loại rất cứng có thể dùng cắt thủy tinh.

c, Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không.

d, Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt

Ứng dụng của Crom là?

Xem đáp án

Ứng dụng của Crom là crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên được dùng để mạ bảo vệ thép, crom là kim loại rất cứng có thể dùng cắt thủy tinh, crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong công nghiệp, từ quặng cromit FeO.Cr2O3 người ta điều chế Cr bằng phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phương trình hóa học điều chế Crom từ quặng cromit FeO.Cr2O3 là

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận