Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Nước cứng

  • 2314 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nước cứng là nước chứa nhiều

Xem đáp án


Câu 2:

Nước chứa nhiều ion Ca2+ , Mg2+ thì nước đó thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Xem đáp án


Câu 4:

Dung dịch nào dưới đây thuộc loại nước cứng tạm thời 

Xem đáp án

Dung dịch thuộc loại nước cứng tạm thời là CaHCO32

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một dung dịch chứa CaHCO32. Dung dịch đó thuộc loại?

Xem đáp án

Dung dịch chứa CaHCO32 thì dung dịch đó thuộc loại nước cứng tạm thời.

Đáp án cần chọn là: C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận