Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 53 (có đáp án): Protein

  • 1559 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Khi cho nước chanh vào sữa bò có hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của protein

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận