Trắc nghiệm thực hành tính chất của natri , magie, nhôm và hợp chất của chúng có đáp án

  • 568 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 5 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ :

 

Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung dịch NaAlO2 là

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận