Trắc nghiệm Toán 7 Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác có đáp án

  • 517 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ trống sau: “Ba đường phân giác đi qua một điểm. Điểm này cách đều … của tam giác”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ba đường phân giác đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác


Câu 2:

Điểm F nằm trên tia phân giác A^  của tam giác ABC thì :

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Điểm F nằm trên tia phân giác A^  của tam giác ABC thì điểm F cách đều hai cạnh AB và AC.


Câu 3:

Cho hình như bên dưới. Biết BAC^ = 60°. Số đo DAC^  là :

Cho hình như bên dưới. Biết góc BAC = 60°. Số đo góc DAC  là : (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét ∆ABC có AD là đường phân giác (hình vẽ).

Do đó BAD^ =DAC^ =BAC^2  = 60o2  = 30°.

Vậy số đo DAC^  bằng 30°.


Câu 4:

Điểm D cách đều hai cạnh AB, AC của tam giác ABC thì:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Điểm D cách đều hai cạnh AB, AC của tam giác ABC thì điểm D nằm trên tia phân giác của ABC^ .


Câu 5:

Cho tam giác ABC có hai đường phân giác AD và BE cắt nhau tại G. Khi đó CG là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cho tam giác ABC có hai đường phân giác AD và BE cắt nhau tại G. Khi đó CG là (ảnh 1)

Xét ∆ABC có:

AD là đường phân giác A^  (gt);

BE là đường phân giác B^  (gt);

AD và BE cắt nhau tại G (gt).

Do đó G là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC.

Suy ra CG là đường phân giác của góc A^


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận