Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 871 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.


Câu 2:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các phát biểu đúng là:

- Một tam giác có ba đường trung trực;

- Trong một tam giác, đường trung trực của tam giác là đường trung trực của mỗi cạnh;

- Đường trung trực của tam giác có thể không đi qua đỉnh;

Phát biểu đúng là  A. Một tam giác có ba đường trung trực; (ảnh 1)

Câu 3:

Gọi O là giao của ba đường trung trực của tam giác ABC. Khi đó ta có

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Gọi O là giao của ba đường trung trực của tam giác ABC. Khi đó ta có (ảnh 1)

O là giao của ba đường trung trực của tam giác ABC thì O cách đều 3 đỉnh của tam giác OAC nên OA = OB = OC.


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.    Đường trung trực của tam giác ABC là (ảnh 1)

Đường trung trực của tam giác ABC là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường trung trực của tam giác là đường trung trực của các cạnh

Ta có t là đường trung trực của AB nên t là đường trung trực của tam giác ABC.

m là đường trung trực của AC nên m là đường trung trực của tam giác ABC.


Câu 5:

Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường trung tuyến AM, BN, CP.

Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường trung tuyến AM, BN, CP. (ảnh 1)

Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác ABC cân tại A nên AB = AC

Xét ∆AMB và ∆AMC có

AB = AC

AM là cạnh chung

MB = MC (vì AM là trung tuyến)

Suy ra ∆AMB = ∆AMC (c.c.c)

Do đó: AMB^=AMC^ (hai góc tương ứng)

AMB^+AMC^=180°  (kề bù)

Suy ra AMB^=AMC^=90°

AM BC tại M mà M là trung điểm của BC

Do đó AM là đường trung trực của BC

Hay AM là đường trung trực của tam giác ABC.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận