Câu hỏi:

05/12/2022 146

Tìm tập xác định D  của hàm số y=x2x23.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Áp dụng lý thuyết "Lũy thừa với số mũ nguyên âm thì cơ số phải khác 0".

Do đó hàm số đã cho xác định khi x2x20x1x2. Chọn B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác An đem gửi tổng số tiền 320 triệu đồng ở hai loại kỳ hạn khác nhau. Bác gửi 140 triệu đồng theo kỳ hạn ba tháng với lãi suất 2,1% một quý. Số tiền còn lại bác An gửi theo kỳ hạn một tháng với lãi suất 0,73% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kỳ hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo. Sau 15 tháng kể từ ngày gửi bác An đi rút tiền. Tính gần đúng đến hàng đơn vị tổng số tiền lãi thu được của bác An.

Xem đáp án » 05/12/2022 482

Câu 2:

Cho số thực a0. Với giá trị nào của x thì đẳng thức 12ax+ax=1 đúng?

Xem đáp án » 05/12/2022 452

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn a123<a113.

Xem đáp án » 05/12/2022 331

Câu 4:

Rút gọn biểu thức P=a+ab4a4+b4aba4b4 với a>0, b>0.

Xem đáp án » 05/12/2022 326

Câu 5:

Rút gọn biểu thức K=x12y12212yx+yx1 với x>0, y>0.

Xem đáp án » 05/12/2022 313

Câu 6:

Rút gọn biểu thức P=a3+1.a23a222+2 với a>0.

Xem đáp án » 05/12/2022 162

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK