Câu hỏi:

05/12/2022 338

Rút gọn biểu thức P=a+ab4a4+b4aba4b4 với a>0, b>0.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có P=a+ab4a4+b4aba4b4=a42+ab4a4+b4a42b42a4b4

=a4a4+b4a4+b4a4b4a4+b4a4b4=a4a4+b4=b4. Chọn B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác An đem gửi tổng số tiền 320 triệu đồng ở hai loại kỳ hạn khác nhau. Bác gửi 140 triệu đồng theo kỳ hạn ba tháng với lãi suất 2,1% một quý. Số tiền còn lại bác An gửi theo kỳ hạn một tháng với lãi suất 0,73% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kỳ hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo. Sau 15 tháng kể từ ngày gửi bác An đi rút tiền. Tính gần đúng đến hàng đơn vị tổng số tiền lãi thu được của bác An.

Xem đáp án » 05/12/2022 484

Câu 2:

Cho số thực a0. Với giá trị nào của x thì đẳng thức 12ax+ax=1 đúng?

Xem đáp án » 05/12/2022 463

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn a123<a113.

Xem đáp án » 05/12/2022 331

Câu 4:

Rút gọn biểu thức K=x12y12212yx+yx1 với x>0, y>0.

Xem đáp án » 05/12/2022 319

Câu 5:

Rút gọn biểu thức P=a3+1.a23a222+2 với a>0.

Xem đáp án » 05/12/2022 163

Câu 6:

Tìm tập xác định D  của hàm số y=x2x23.

Xem đáp án » 05/12/2022 147

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK