Câu hỏi:

26/03/2021 934

Chọn mệnh đề đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Do y=a-x=1ax=1ax nên:

+ Nếu 0<a<1 thì y=a-x đồng biến.

+ Nếu a > 1 thì y=a-x nghịch biến

Từ đó ta thấy các đáp án A, B, D đều sai.

Đáp án C có 0<π5<1 nên hàm số y=π5-x đồng biến trên R.

Đáp án cần chọn là: C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính đạo hàm của hàm số y=f(x)=xπ.πx tại điểm x = 1.

Xem đáp án » 26/03/2021 10,552

Câu 2:

Cho hàm số y=lnx có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/03/2021 3,646

Câu 3:

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R.

Xem đáp án » 27/03/2021 3,452

Câu 4:

Tính đạo hàm của hàm số y=xx với x > 0.

Xem đáp án » 26/03/2021 3,238

Câu 5:

Chọn công thức đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 2,088

Câu 6:

Cho hàm số f(x)=lnx. Tính đạo hàm của hàm số g(x)=log3x2f'x

Xem đáp án » 27/03/2021 1,933

Câu 7:

Tính đạo hàm của hàm số y=e2x

Xem đáp án » 26/03/2021 1,816

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK