Câu hỏi:

26/03/2021 502

Đồ thị sau là đồ thị hàm số nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dáng đồ thị là của hàm số y=ax với a > 1 nên loại A và C

Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 3) nên chỉ có D thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính đạo hàm của hàm số y=f(x)=xπ.πx tại điểm x = 1.

Xem đáp án » 26/03/2021 10,562

Câu 2:

Cho hàm số y=lnx có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/03/2021 3,650

Câu 3:

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R.

Xem đáp án » 27/03/2021 3,454

Câu 4:

Tính đạo hàm của hàm số y=xx với x > 0.

Xem đáp án » 26/03/2021 3,244

Câu 5:

Chọn công thức đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 2,088

Câu 6:

Cho hàm số f(x)=lnx. Tính đạo hàm của hàm số g(x)=log3x2f'x

Xem đáp án » 27/03/2021 1,933

Câu 7:

Tính đạo hàm của hàm số y=e2x

Xem đáp án » 26/03/2021 1,816

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK