100 bài toán hay và khó về (H+ trong NO3-) KHÔNG có khí H2 thoát ra (P1)

  • 1292 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Duy Hoàng

2 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận