15 câu trắc nghiệm Glucozơ có đáp án

  • 6638 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hưng
16:32 - 14/05/2022

câu 5: Đáp án là B

Nguyễn Hưng
16:34 - 14/05/2022

sorry mình nhầm