15 Câu trắc nghiệm hợp kim của sắt có đáp án

  • 2225 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trương Vĩnh Ký

Bình luận


Bình luận