15 Câu trắc nghiệm hợp kim của sắt có đáp án

  • 619 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Trương Vĩnh Ký

Bình luận


Bình luận