15 Câu trắc nghiệm luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch có đáp án

  • 1750 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Có 6 chất rắn riêng biệt gồm CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O và hỗn hợp (Fe + FeO). Có thể dùng dung dịch chứa chất nào sau đây để phân biệt 6 chất rắn trên ?

Xem đáp án

Đáp án B

Thuốc thử cần dùng là dung dịch HCl loãng, đun nóng

CuO + HCl  dung dịch màu xanh dương

FeO + HCl  dung dịch màu xanh nhạt (gần như không màu)

Fe3O4 + HCl  dung dịch màu vàng

MnO2 + HCl  dung dịch màu vàng lục

Ag2O + HCl  chất rắn chuyển nâu đen sang trắng

(Fe + FeO ) + HCl  khí, dung dịch màu xanh nhạt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận