16 Câu trắc nghiệm PEPTIT và PROTEIN có đáp án

  • 4042 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì trong phân tử đipeptit mạch hở có 1 liên kết peptit


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận