16 Câu trắc nghiệm vật liệu Polime có đáp án

  • 2936 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nilon-6,6 thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Các polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Hương

Bình luận


Bình luận