(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Bình Thuận có đáp án

  • 410 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện tại thời điểm t có dạng \(q = {q_0}\cos \left( {\omega t} \right)\). Khi đó, cường độ dòng điện trong mạch sẽ có biểu thức là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận