(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Nghệ An có đáp án

  • 427 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một điện tích điểm \({\rm{q}}\) di chuyển từ điểm \({\rm{M}}\) đến điểm \({\rm{N}}\) trong điện trường tĩnh thì công mà lực điện trường thực hiện là \({{\rm{A}}_{{\rm{MN}}}}\). Hiệu điện thế giữa hai điểm \({\rm{M}},{\rm{N}}\) được tính theo công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận