(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Nghệ An (Lần 4) có đáp án

  • 442 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một sợi dây mảnh nhẹ, đàn hồi đầu trên gắn vào giá, đầu dưới tự do. Trên dây đang có sóng dừng với bước sóng\[{\rm{\lambda }}{\rm{.}}\]Khi dây duỗi thẳng, chiều dài của dây là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ tức thời \[{\rm{i = }}{{\rm{I}}_{\rm{0}}}{\rm{cos}}\left( {{\rm{\omega t + \varphi }}} \right).\] Công suất tỏa nhiệt trên R là

Xem đáp án

\(P = {I^2}R = \frac{{I_0^2R}}{2}\). Chọn A


Câu 4:

Đặt điện áp không đổi U vào hai đầu một đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện không đổi với cường độ I. Trong thời gian t, điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là

Xem đáp án

\(A = Pt\). Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận