(2023) Đề thi thử Vật lí THPT Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận có đáp án

  • 2366 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước và có cùng phương trình u = Acos𝜔t. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà tại đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến điểm đó bằng

Xem đáp án
Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà tại đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến điểm đó bằng một số nguyên lần bước sóng
Chọn đáp án A

Câu 3:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức

Xem đáp án
Liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại I0 và cường độ dòng điện hiệu dụng I:I=I02
Chọn đáp án B

Câu 4:

Sóng cơ không truyền được trong

Xem đáp án

Sóng cơ không truyền được trong chân không

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận