(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Sở Nam Định có đáp án

  • 6870 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một con lắc đơn chiều dài \(l\) đang dao động điều hỏa với biên độ góc \({\alpha _0}\) (rad). Biên độ dao động của con låc là

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 3:

Chu kì dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C.

Chu kì dao động nhỏ của một con lắc đơn phụ thuộc vào Chiều dài dây treo: \[\user2{T = 2\pi }\sqrt {\frac{\ell }{\user2{g}}} \]


Câu 4:

Đơn vị đo cường độ âm là

Xem đáp án

Chọn D. Đơn vị đo cường độ âm \[I = \frac{P}{S}\]Oát trên mét vuông (W/m2 ).Oát/ m2


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Kim Hiển Tiết

T

1 năm trước

Trang Thùy

3

1 tháng trước

31 Nhật Tiên

Bình luận


Bình luận