(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 17) có đáp án

  • 603 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc biến thiên

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

Xem đáp án

Ta có: ε=ΔEA=Δmc2A , theo đề bài X và Y có cùng độ hụt khối, vì vậy hạt nhân nào hạt nhân nào có số khối lớn hơn sẽ có năng lượng liên kết riêng nhỏ hơn kéo theo kém bền vũng hơn. Theo đề bài khối của X lớn hơn số khối của Y nên Y bền vũng hơn.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận