(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 20) có đáp án

  • 466 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng? Một chất điểm dao động điều hòa, khi

Xem đáp án

+ Một chất điểm dao động điều hòa tại vị trí cân bằng vận tốc có độ lớn cực đại và gia tốc bằng không.

Chọn B


Câu 3:

Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về

Xem đáp án

chọn A


Câu 4:

Hạt nhân XZA  phóng xạ a tạo ra hạt nhân Y. Phương trình phản ứng có dạng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

ĐLBT số khối và điện tích: XZAα24+YZ2A4.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận