(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Trịnh Hoài Đức - Bình Dương có đáp án

  • 494 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong dao động điều hòa, đại lượng không biến thiên điều hòa theo thời gian là

Xem đáp án

Trong dao động điều hòa, tần số dao động là một hằng số. Chọn A


Câu 2:

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với tần số góc \(\omega \). Ở li độ x vật có gia tốc là

Xem đáp án

Biểu thức liên hệ giữa gia tốc và li độ \(a = - {\omega ^2}x\) Chọn B


Câu 3:

Một con lắc đơn đang dao động tắt dần có

Xem đáp án

Dao động tắt dần có biên độ, cơ năng giảm dần theo thời gian. Chọn D


Câu 4:

Trong dao động điều hoà gia tốc biến đổi điều hòa

Xem đáp án

Biểu thức liên hệ giữa gia tốc và li độ \(a = - {\omega ^2}x\)=> gia tốc ngược pha với li độ.


Câu 5:

Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

Xem đáp án

Sóng ngang có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận