(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Chuyên Bắc Ninh ,Bắc Ninh có đáp án

  • 980 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Gia tốc a và li độ x của một con lắc lò xo dao động điều hoà sẽ liên hệ với nhau theo hệ thức

Xem đáp án

Chọn B

Gia tốc của vật dao động có dạng: a=ω2x


Câu 3:

Chọn câu sai khi nói về các đại lượng trong dao động điều hòa.

Xem đáp án

Chọn D

Từ các phương trình li độ, vận tốc, gia tốc của vật dao động, nhận xét về độ lệch pha giữa chúng:

          x=Acosωt+φv=x'=ωAcosωt+φ+π2a=v'=ωAcosωt+φ+π=ω2x


Câu 4:

Khi nói về sóng siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? Sóng siêu âm

Xem đáp án

Chọn C

Sóng siêu âm: Là sóng cơ học (không truyền được trong chân không; mang tính chất sóng bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa, …), có tần số lớn hơn 20 kHz.


Câu 5:

Trong sóng điện từ dao động điện trường và dao động từ trường tại một điểm luôn

Xem đáp án

Chọn D

Sóng điện từ: là sóng ngang, dao động điện trường (cường độ điện trường E ) và dao động từ trường (Cảm ứng từ B ) biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận