(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT Nguyễn Thị Minh Khai ,Hồ Chí Minh có đáp án

  • 972 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc.

Xem đáp án

A=A12+A22+2A1A2cosΔφ. Chọn A


Câu 4:

Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương.

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Hai sóng kết hợp là hai sóng.

Xem đáp án
Chọn A

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Như Quỳnh

Bình luận


Bình luận