(2023) Đề thi thử Vật Lý THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 12) có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho dao động điều hòa x=5 cos⁡(t+0,5π) cm ,t được tính bằng s. Tần số góc của dao động này bằng

Xem đáp án

Tần số góc của dao động

Cho dao động điều hòa x=5 cos⁡〖(t+0,5π)  cm〗,t được tính bằng s. Tần số góc của dao động này bằng 	A. 0,5π rad/s.	B. 1 rad/s.	C. t+0,5π rad/s.	D. 5 rad/s. (ảnh 1)
Chọn B

Câu 3:

Mạch điện chỉ chứa điện trở thuần thì điện áp hai đầu mạch

Xem đáp án

Mạch chỉ chứa điện trở thuần thì điện áp cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

Chọn A


Câu 4:

Quang phổ vạch phát xạ

Xem đáp án

Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí ở áp suất thất phát ra khi bị kích thích.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận