7 Câu trắc nghiệm hợp kim có đáp án

  • 2245 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp kim là 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Một mẫu kim loại thủy ngân có lẫn tạp chất kẽm, thiếc, chì. Để làm sạch các tạp chất này có thể cho mẫu thủy ngân trên tác dụng với lượng dư của dung dịch nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cho mẫu thuỷ ngân lẫn các tạp chất kém, thiếc, chì phản ứng với HgNO32 dư sẽ xảy ra các phản ứng:

Vậy toàn bộ các tạp chất được loại bỏ khỏi Hg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận