Bài tập đốt cháy Este cơ bản và nâng cao có lời giải (P1)

  • 2425 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol H­2O. Công thức phân tử este là

Xem đáp án

Đáp án: B

nCO2 =nH2o=0,45

Như vậy, este là no đơn chức

Số C trong este: 0,450,15=3 C3H6O2 


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một este mạch hở X (có CTPT dạng CnH2n – 4O2) thu được V lít CO2 (đktc) và x gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m với V, x

Xem đáp án

Đáp án C

PP nhanh nhất
xét 1 mol C5H6O2 (cái nào cũng đc)
 m=98g
 V = 112l ; x = 54 đến đây thử


Câu 4:

Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 thu được 1,68 lít hơi X (ở 136,5oC và áp suất 1 atm). Đốt cháy hoàn toàn 3,35 gam hỗn hợp X trên thì thu được m gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

nX=1,6822,4273.(273+136,5)=0,05

Nhận xét: tất cả các chất trong X đều có công thức dạng (CH2)nO2 
 


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 2,01 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat. Toàn bộ sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 9 gam kết tủa và dung dịch X. Vậy khối lượng dung dịch X đã thay đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án A

Cả 3 chất trên đều có 2π trong phân tử  
nX=nCO2 -nH2O2,01-0,09.12-2nH2O32nH2O=0,065
Khối lượng dung dịch X thay đổi:

 

m=-3,87

Vậy, khối lượng giảm 3,87 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận