Bài tập Toán 7: Tính chất ba đường trung tuyến

  • 2513 lượt xem

  • 26 câu hỏi


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Anh
20:52 - 03/08/2023

Theo đề bài ta có AD = DE nên C thuộc MD là đường trung tuyến của tam giác AEM (1)

Mặt khác ta có BC = 2CD và BC = CM nên CM = 2CD (2)

Từ (1) và (2) suy ra C là trọng tâm của tam giác AEM.