Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 3750 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: A

Chất béo ở điều kiện thường , có thể là chất rắn (tristearin) hoặc chất lỏng (triolein)


Câu 2:

Cho  este X có CTCT CH3COOCH = CH2. Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: B

Este CH3COOCH=CH2 được điều chế theo phản ứng :

 CH3COOH + C2H2  à  CH3COOCH=CH2


Câu 3:

Phản ứng este hoá giữa r­ượu và axit hữu cơ sẽ dịch chuyển theo chiều tạo este trong trư­ờng hợp nào dư­ới đây

Xem đáp án

Đáp án: D

Theo nguyên lí dịch chuyển cân bằng, phản ứng hữu cơ sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, nếu:

+) Dùng tăng chất tham gia

+) Liên tục lấy đi sản phẩm


Câu 4:

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Trong phản ứng este hóa, nhóm -OH của axit kết hợp với -H của ancol, tạo thành H2O


Câu 5:

Câu nào sau đây đúng? Dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy:

Xem đáp án

Đáp án: A

Dầu mỡ động thực vật là các trieste, còn dầu mỡ bôi trơn máy là các ankan cao phân tử. Chúng hoàn toàn khác nhau


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận