Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện không đổi (P1)

  • 3846 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn: D

Hướng dẫn:

Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn: C

Hướng dẫn:

Acquy nóng lên khi nạp điện đó là tác dụng nhiệt của dòng điện chứ không phải là tác dụng hoá học.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn: B

Hướng dẫn:

Theo định nghĩa về suất điện động của nguồn điện: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.


Câu 4:

Điện tích của êlectron là -1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

Xem đáp án

Chọn: A

Hướng dẫn:

Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là N = qe.t= 3,125.1018


Câu 5:

Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

Xem đáp án

Chọn: A

Hướng dẫn:

    Biểu thức định luật Ôm I = U/R đường đặc trưng V – A là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận